Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, uzunluğu veya kısalığı belli olmayan bir metin (girilenMetin) veriliyor. Programcıdan; tüm cümledeki kelimelere dikkat ederek, 5 harften uzun olan kelimeleri tersten yazması, 5 ve daha kısa olan kelimeleri ise normal şekilde bırakması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenMetin: Futbol nedir Sonuç: Futbol riden
  girilenMetin: Bu bir deneme yazısı olabilir belki Sonuç: Bu bir emened ısızay rilibalo ikleb

  Çözüm - C#

  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      string girilenDeger = "Bu bir deneme yazısı olabilir belki";
   
      // Girilen değerdeki kelimeleri tek tek ayırıp diziye at
      string[] kelimeDizisi = girilenDeger.Split(' ');
      string sonuc = "";
   
      // Dizi uzunluğu boyunca döngüye devam et
      for (int i = 0; i < kelimeDizisi.Length; i++)
      {
        // Kelime uzunluğu 5 harften fazlaysa kelimeyi ters çevir
        if (kelimeDizisi[i].Length >= 5)
        {
          // Kelimeyi karakter dizisine at ve ters çevir
          char[] karakterDizisi = kelimeDizisi[i].ToCharArray();        
          Array.Reverse(karakterDizisi);
          // Karakter dizisini string'e dönüştürüp tekrar diziye yaz
          kelimeDizisi[i] = new string(karakterDizisi);
        }
        
        // Kelimeleri sonuç bileşenine ekle
        sonuc += kelimeDizisi[i] + " ";
      }
   
      // Cümlenin sondaki boşluğu sil ve sonucu göster
      Console.WriteLine(sonuc.TrimEnd());
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      String girilenDeger = "Bu bir deneme yazısı olabilir belki";
   
      // Girilen değerdeki kelimeleri tek tek ayırıp diziye at
      String[] kelimeDizisi = girilenDeger.split(" ");
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
   
      // Dizi uzunluğu boyunca döngüye devam et
      for (int i = 0; i < kelimeDizisi.length; i++)
      {
        // Kelime uzunluğu 5 harften fazlaysa kelimeyi ters çevir
        if (kelimeDizisi[i].length() >= 5)
        {
          // Kelimeyi karakter dizisine at
          char[] karakterDizisi = kelimeDizisi[i].toCharArray();
   
          // Karakter dizisini ters çevir
          kelimeDizisi[i] = new StringBuilder(new String(karakterDizisi)).reverse().toString();
        }
   
        // Kelimeleri sonuç bileşenine ekle
        sonuc.append(kelimeDizisi[i]).append(" ");
      }
   
      // Cümlenin sondaki boşluğu sil ve sonucu göster
      System.out.println(sonuc.toString().trim());
    }
  }