Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya aynı harflerden oluşan bir kelime (kelime) veriliyor. Bu noktadan sonra ise; kelimedeki benzer harfleri ayıklayarak, sadece benzersiz harfleri bulan bir kod oluşturması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  kelime: aabbccddeeff Sonuç: abcdef
  kelime: mehmet Sonuç: meht

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  
  class Program
  {
    public static void Main()
    {
      string kelime = "aabbcceeeeeeeeedd";
  
      // 1. Yol; Linq ile
      // Kelimeyi karakter dizisine dönüştür
      List<char> harfler = new List<char>(kelime.ToCharArray());
      // Linq ile benzersiz harfleri alıp diziye aktar
      IEnumerable<char> tekrarsizHarfler = kelime.Intersect(harfler);
  
      // Karakter dizisindeki harfleri birleştir
      string sonuc = string.Join("", tekrarsizHarfler.ToArray());
      Console.WriteLine("Sonuç: {0}", sonuc);
  
      // 2. Yol
      string ikinciYolVeri = "", ikinciYolSonuc = "";
      foreach (char harf in kelime)
      {
        // Döngü devam ederken gelen harfler, string içinde yoksa ekleme yap
        if (!ikinciYolVeri.Contains(harf))
        {
          ikinciYolVeri += harf;
          ikinciYolSonuc += harf;
        }
      }
  
      Console.WriteLine("2. Yolun Sonucu: {0}", ikinciYolSonuc);
  
      // 3. Yol, yine Linq ile
      string ucuncuYolVeri = "", ucuncuYolSonuc = "";
      // Linq sorgusuna göre gelen harfler, string içinde yoksa ekleme yap
      foreach (char harf in kelime.Where(harf => !ucuncuYolVeri.Contains(harf)))
      {
        ucuncuYolVeri += harf;
        ucuncuYolSonuc += harf;
      }
  
      Console.WriteLine("3. Yolun Sonucu: {0}", ucuncuYolSonuc);
  
  
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  class Main 
  {
   public static void main(String[] args) 
   {
    String kelime = "aabbcceeeeeeeeedd";
  
    String ikinciYolVeri = "", ikinciYolSonuc = "";
    for (int i = 0; i < kelime.length(); i++) 
    {
     char harf = kelime.charAt(i);
     // Her bir harf, kelime içinde yoksa ekleme yap
     if (ikinciYolVeri.indexOf(harf) < 0) 
     {
      ikinciYolVeri += harf;
      ikinciYolSonuc += harf;
     }
    }
  
    System.out.println("Sonuç: " + ikinciYolSonuc);
   }
  }