Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıdan n’inci terim de dahil olmak üzere, 0’dan n’ye kadar olan sayıların toplamını diziye aktaran bir uygulama yazması isteniyor. Negatif sayının negatif, pozitif sayınınsa pozitif bir dizide olması gerektiği not düşülüyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  n: 5 sonuc: 0, 1, 3, 6, 10, 15
  n: -7 sonuc: 0, -1, -3, -6, -10, -15, -21, -28

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  namespace CodingChallenges
  {
    public class Program
    {
      public static void Main()
      {
        int nDegeri = -5;
  
        // Sınır değerini, yani döngünün kaçıncı sayıya kadar olacağını belirle
        int sinir = Math.Abs(nDegeri) + 1;
        List<int> dizi = new List<int>();
  
        // Mevcut işarete göre işlem yap
        bool pozitifMi = Math.Sign(nDegeri) > 0;
  
        // N'ye kadar devam et
        for (int i = 1; i <= sinir; i++)
        {
          int toplam = 0;
          for (int j = 0; j < i; j++)
          {
            // Sayının değerine göre pozitif veya negatif toplam yap
            if (pozitifMi)
              toplam += j;
            else
              toplam -= j;
          }
  
          // Toplamı diziye ekle
          dizi.Add(toplam);
        }
  
        Console.WriteLine(string.Join(" ", dizi));
  
        Console.Read();
      }
    }
  }
  

  Çözüm - Python

  import math
  
  nDegeri = 5
  
  # Sınır değerini, yani döngünün kaçıncı sayıya kadar olacağını belirle
  sinir = math.fabs(nDegeri) + 1
  dizi = []
  
  # Mevcut işarete göre işlem yap
  pozitifMi = nDegeri > 0
  
  # N'ye kadar devam et
  for i in range(1, int(sinir) + 1):
    toplam = 0
    for j in range(i):
      # Sayının değerine göre pozitif veya negatif toplam yap
      if pozitifMi:
        toplam += j
      else:
        toplam -= j
    # Toplamı diziye ekle
    dizi.append(toplam)
  
  print(dizi)