Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya; büyük ve küçük harflerden, rakamlardan ve özel karakterlerden oluşan bir şifre oluşturucu yazma görevi veriliyor. Buna ek olaraksa; kullanıcının girdiği adetlere göre hazırlanan bu şifrenin dağınık sırada olması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  kucukHarfAdedi: 1
  buyukHarfAdedi: 1
  rakamAdedi: 1
  ozelKarakterAdedi: 1
  sonuc: ?a2P

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace Test
  {
    public class Program
    {
      private static void Main()
      {
        // Kullanıcı tarafından istenen adetler
        int kucukHarfAdedi = 4;
        int buyukHarfAdedi = 4;
        int rakamAdedi = 2;
        int ozelKarakterAdedi = 2;
  
        // Sistematik olarak değerleri oluştur (Her bir değeri tek tek almak işime gelmedi)
        var buyukHarfler = Enumerable.Range(65, 26).Select(i => (char)i).ToList();
        var kucukHarfler = buyukHarfler.Select(char.ToLower).ToList();
        var rakamlar = Enumerable.Range(48, 10).Select(i => (char)i).ToList();
        var ozelKarakterler = Enumerable.Range(33, 15).Select(i => (char)i).ToList();
  
        // Sözlük kullanarak, döngü ile değerlere eriş (Şansımı zorlamak istedim)
        Dictionary<List<char>, int> dizi = new Dictionary<List<char>, int>
        {
          { buyukHarfler, buyukHarfAdedi },
          { kucukHarfler, kucukHarfAdedi },
          { rakamlar, rakamAdedi },
          { ozelKarakterler, ozelKarakterAdedi }
        };
  
        // Sıralı şekilde elde edilen sifre değişkeninden yerleri değiştir
        var karakterDizisi = Olustur(dizi);
        var karisikSifre = karakterDizisi.OrderBy(x => Guid.NewGuid());
  
        // Dağınık hale getirilen dizi değerlerinin birleştir
        Console.WriteLine(string.Join("", karisikSifre));
  
        Console.Read();
      }
  
      private static char[] Olustur(Dictionary<List<char>, int> dizi)
      {
        StringBuilder sifre = new StringBuilder();
        Random rastgeleSayi = new Random();
  
        foreach (var deger in dizi)
        {
          for (int i = 0; i < deger.Value; i++)
          {
            int sayi = rastgeleSayi.Next(0, deger.Key.Count);
            sifre.Append(deger.Key[sayi]);
          }
        }
  
        return sifre.ToString().ToCharArray();
      }
    }
  }
  

  Çözüm - Python

  import random
  import string
  
  sifre = []
  
  # Kullanıcı tarafından istenen adetler
  kucuk_harf_adedi = 4
  buyuk_harf_adedi = 4
  rakam_adedi = 2
  ozel_karakter_adedi = 2
  
  # Tüm karakterleri oluşturup diziye ekle
  kucuk_harfler = list(string.ascii_lowercase)
  buyuk_harfler = list(string.ascii_uppercase)
  rakamlar = list(string.digits)
  ozel_karakterler = list(string.punctuation)
  
  # Sözlük kullanarak, döngü ile değerlere eriş (Şansımı zorlamak istedim)
  sozluk = {
    "kucuk": [kucuk_harf_adedi, kucuk_harfler],
    "buyuk": [buyuk_harf_adedi, buyuk_harfler],
    "rakam": [rakam_adedi, rakamlar],
    "ozel": [ozel_karakter_adedi, ozel_karakterler]
  }
  
  # Her bir döngüde türe göre üretim yap
  for k, v in sozluk.items():
    adet = sozluk[k][0]
    for _ in range(adet):
      degerler = sozluk[k][1]
      sifre.append(random.choice(degerler))
  
  # Sıralı şekilde elde edilen sifre değişkeninden yerleri değiştir
  random.shuffle(sifre)
  
  # Dağınık hale getirilen dizi değerlerinin birleştir
  yeni_sifre = "".join(sifre)
  
  print(f"Oluşturulan şifre: {yeni_sifre}")