Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Bir üniversitede okuyan öğrenciler A (aDersiniAlanlar) veya B (bDersiniAlanlar) dersini seçmişlerdir. Bazı öğrenciler ise hem A hem B dersini seçmiştir. A ve B derslerinin danışman hocası her iki dersi alan, ortak öğrencileri görmek istemektedir.

  Bu noktada programcıdan istenen; her iki dersi de alan öğrenci numaralarını tespit etmesi ve ilgili öğrenci numaralarını sıralı bir şekilde yazması istenmektedir.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  aDersiniAlanlar: 10, 60, 80, 70, 40, 90
  bDersiniAlanlar: 50, 30, 20, 10, 90, 60
  Sonuç: 10, 60, 90
  aDersiniAlanlar: 5, 8, 1
  bDersiniAlanlar: 1, 6, 2, 8, 9
  Sonuç: 1,8

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      // A ve B derslerini alan öğrencilerin öğrenci numaraları
      int[] aDersiniAlanlar = {10, 60, 80, 70, 40, 90};
      int[] bDersiniAlanlar = {50, 30, 20, 10, 90, 60};
   
      // Her iki dersi seçen (aynı) öğrencileri bul (Yaşasın Linq!)
      IEnumerable<int> ikiDersiSecenler = aDersiniAlanlar.Intersect(bDersiniAlanlar);
   
      // Her iki dersi seçen (aynı) öğreleri sırala (Yaşasın Linq!) 
      IEnumerable<int> siraliListe = ikiDersiSecenler.OrderBy(i => i);
   
      // Aynı dersi seçen öğrencileri sıralı olarak yazdır
      foreach (var secimYapanlar in siraliListe)
        Console.Write(secimYapanlar + " ");
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.Arrays;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
      int[] quizSonuclari = {1, 4, 3, 4};
   
      // Sıralı sonuçlar dizisi oluştur ve Quiz sonuçlarını kopyala
      int[] siraliSonuclar = quizSonuclari.clone();
   
      // Sıralı sonuçlar dizisini küçükten büyüğe sırala
      Arrays.sort(siraliSonuclar);
   
      // İki dizideki sonuçlar birbiriyle eşdeğer ise Başarılı, değilse Başarısız yaz
      if (Arrays.equals(siraliSonuclar, quizSonuclari))
        System.out.println("Başarılı");
      else
        System.out.println("Başarısız");
    }
  }