Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Bir ATM’de farklı sayıda ve 4 tipte (20$, 10$, 5$, 1$) banknotlar vardır. Programcıdansa, çekmek istenilen paranın (para) kaç farklı banknottan oluştuğunun adet adet hesaplanmasını sağlayan bir algoritma oluşturması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  para: 76 Sonuç: 3 * 20$
  1 * 10$
  1 * 5$
  1 * 1$
  para: 128 Sonuç: 6 * 20$
  1 * 10$
  1 * 5$
  3 * 1$

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      // ATM'de kalan para türleri
      List<int> dolar = new List<int> {1, 5, 10, 20};
   
      // Kalan para
      decimal para = 58;
      decimal yirmi = 0, on = 0, bes = 0, bir = 0;
   
      // Kalan para ilgili indeksteki değişkenden büyükse,
      while (para >= dolar[3])
      {
        // Parayı bölerek sayının virgülden sonrasını alma
        yirmi = Math.Truncate(para / dolar[3]);
        // Kalan parayı al
        para = para % dolar[3];
      }
   
      while (para >= dolar[2])
      {
        on = Math.Truncate((para / dolar[2]));
        para %= dolar[2];
      }
   
      while (para >= dolar[1])
      {
        bes = Math.Truncate((para / dolar[1]));
        para %= dolar[1];
      }
   
      while (para >= dolar[0])
      {
        bir = Math.Truncate((para / dolar[0]));
        para %= dolar[0];
      }
   
      // Sonuçları birleştirip yazdırmak için hazırla
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
      sonuc.AppendLine(yirmi + " * 20 $");
      sonuc.AppendLine(on + " * 10 $");
      sonuc.AppendLine(bes + " * 5 $");
      sonuc.AppendLine(bir + " * 1 $");
   
      Console.WriteLine(sonuc);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
      // ATM'de kalan para türleri
      Integer[] dolar = new Integer[]{1, 5, 10, 20};
   
      // Kalan para
      double para = 138;
      double yirmi = 0, on = 0, bes = 0, bir = 0;
   
      // Kalan para ilgili indeksteki değişkenden büyükse,
      while (para >= dolar[3])
      {
        // Parayı bölerek sayının virgülden sonrasını alma
        yirmi = Math.floor(para / dolar[3]);
        // Kalan parayı al
        para = para % dolar[3];
      }
   
      while (para >= dolar[2])
      {
        on = Math.floor((para / dolar[2]));
        para %= dolar[2];
      }
   
      while (para >= dolar[1])
      {
        bes = Math.floor((para / dolar[1]));
        para %= dolar[1];
      }
   
      while (para >= dolar[0])
      {
        bir = Math.floor((para / dolar[0]));
        para %= dolar[0];
      }
   
      // Sonuçları birleştirip yazdırmak için hazırla
      StringBuilder sonuc = new StringBuilder();
      sonuc.append((int) yirmi).append(" * 20$\n");
      sonuc.append((int) on).append(" * 10$\n");
      sonuc.append((int) bes).append(" * 5$\n");
      sonuc.append((int) bir).append(" * 1$\n");
   
      System.out.println(sonuc);
    }
  }