Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, rastgele bir sayı (girilenSayi) veriliyor. Programcıdansa, ilgili sayının bir Armstrong sayısı -Narsist sayı- olup olmadığını bulan, eğer sonuç doğru ise “Evet, bu bir Armstrong sayısıdır.”, yanlış ise “Hayır, bu bir Armstrong sayısı değildir!” yazan bir program oluşturması isteniyor.

  Armstrong Sayısı, N haneli bir sayının basamaklarının n’inci üstlerinin toplamı, girilen sayının yine kendisine eşitse, bu türden sayı ya da sayılara Armstrong sayısı veya Narsist sayı denir. Örneğin; 153 sayısı, 3 hanelidir. İşlemsel olaraksa; 1^3 + 5^3 + 3^3 = 153 eder. Sayının kendisi, işlem sonucunda elde edilen sayıya eşit ise bu bir Armstrong sayısıdır.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenSayi: 100 Sonuç: Hayır, bu bir Armstrong sayısı değildir!
  girilenSayi: 1634 Sonuç: Evet, bu bir Armstrong sayısıdır.

  Çözüm - C#

  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int girilenSayi = 1634;
   
      // Girilen sayıyı parçalarına ayırmak için her bir rakamı string değere dönüştür
      string sayi = Convert.ToString(girilenSayi);
      double toplam = 0;
   
      // Karakter uzunluğu boyunca döngü oluştur
      foreach (char karakter in sayi)
      {
        // Her bir karakterin (yani sayının üssünü al)
        // Üs sayısı Girilen Sayının uzunluğuna göre değişmekte
        toplam += Math.Pow((int) Char.GetNumericValue(karakter), sayi.Length);
      }
   
      // Eğere girilen sayı, elde edilen toplama eşit ise sayı bir Armstrong sayısıdır
      if (girilenSayi == toplam)
      {
        Console.WriteLine("Evet, bu bir Armstrong sayısıdır.");
      }
      else
      {
        // Eğere girilen sayı, elde edilen toplama eşit değilse sayı sıradan bir sayıdır 
        Console.WriteLine("Hayır, bu bir Armstrong sayısı değildir!");
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      int girilenSayi = 1634;
   
      // Girilen sayıyı parçalarına ayırmak için her bir rakamı string değere dönüştür
      String sayi = String.valueOf(girilenSayi);
      double toplam = 0;
   
      // Karakter uzunluğu boyunca döngü oluştur
      for (int i = 0; i < sayi.length(); i++)
      {
        // Her bir karakterin (yani sayının üssünü al)
        // Üs sayısı Girilen Sayının uzunluğuna göre değişmekte
        toplam += Math.pow(Character.getNumericValue(sayi.charAt(i)), sayi.length());
      }
   
      // Eğere girilen sayı, elde edilen toplama eşit ise sayı bir Armstrong sayısıdır
      if (girilenSayi == toplam)
      {
        System.out.println("Evet, bu bir Armstrong sayısıdır.");
      }
      else
      {
        // Eğere girilen sayı, elde edilen toplama eşit değilse sayı sıradan bir sayıdır
        System.out.println("Hayır, bu bir Armstrong sayısı değildir!");
      }
    }
  }