Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya belirli ve sabit bir artış sayısı olan liste (girilenListe) veriliyor. Pozitif sayılardan oluşan listenin, en az 3 sayıdan oluştuğu ve eksik sayının asla ilk ve son sayılar olmayacağı belirtiliyor. Programcıdan ise mevcut listedeki eksik sayıyı programlamatik olarak bulması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenListe: 1, 3, 5, 7, 11 Eksik Sayı: 9
  girilenListe: 5, 10, 20 Eksik Sayı: 15

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      // Kullanıcı tarafından girilen değerlerin bulunduğu liste
      List<int> girilenListe = new List<int> {5, 10, 20};
   
      List<int> duzenliListe = new List<int>();
      int[] sayi = new int[girilenListe.Count];
   
      // Girilen değerler en az 3 olmalı ki fark ve eksik sayı bulunsun
      if (girilenListe.Count > 2)
      {
        // Listenin sonundaki iki değere göre farkı bul
        int fark = girilenListe[girilenListe.Count - 1] - girilenListe[girilenListe.Count - 2];
   
        // Mevcut farka göre, artışın düzenli bir şekilde gerçekleştiği düzenli listeyi oluştur
        for (int i = girilenListe[0]; i < girilenListe[girilenListe.Count - 1]; i += fark)
          duzenliListe.Add(i);
   
        // Düzenli liste ile Girilen listeyi karşılaştırıp eksik sayıyı bul
        sayi = duzenliListe.Except(girilenListe).ToArray();
      }
   
      Console.WriteLine(sayi[0]);
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Arrays;
  import java.util.List;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
      // Kullanıcı tarafından girilen değerlerin bulunduğu liste
      List<Integer> girilenListe = Arrays.asList(5,10,20);
      List<Integer> duzenliListe = new ArrayList<>();
   
      // Girilen değerler en az 3 olmalı ki fark ve eksik sayı bulunsun
      if (girilenListe.size() > 2)
      {
        // Listenin sonundaki iki değere göre farkı bul
        int fark = girilenListe.get(girilenListe.size() - 1) - girilenListe.get(girilenListe.size() - 2);
   
        // Mevcut farka göre, artışın düzenli bir şekilde gerçekleştiği düzenli listeyi oluştur
        for (int i = girilenListe.get(0); i < girilenListe.get(girilenListe.size() - 1); i += fark)
          duzenliListe.add(i);
   
        // Düzenli listeden, girilen listedeki değerleri sil
        duzenliListe.removeAll(girilenListe);
      }
   
      // Düzenli listede kalan son değeri getir
      System.out.println(duzenliListe.get(0));
    }
  }