Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya bir veritabanında olduğu farz edilen ve bir personel listesi (Personel.Liste()) veriliyor. Ardından, yapılması istenen çeşitli sorgulamaları Linq ile yaparak yazdırması isteniyor.

  Örnek

  Girdi Çıktı
  Talep: Adı E ile başlayan personeller
  Liste: Ali, Ece, Efe, Neşe, Zeynep
  Sonuç: Ece, Efe

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  namespace CodingChallenges
  {
    class Personel
    {
      public string AdSoyad { get; set; }
      public string Bolum { get; set; }
      public int Maas { get; set; }
      public DateTime Baslangic { get; set; }
  
      public static List<Personel> Liste()
      {
        List<Personel> personeller = new List<Personel>
        {
          new Personel {AdSoyad = "Ali Üstün", Bolum = "Lojistik", Maas = 4500, Baslangic = new DateTime(2018, 10, 18)},
          new Personel {AdSoyad = "Ece Ölür", Bolum = "Muhasebe", Maas = 5000, Baslangic = new DateTime(2019, 01, 28)},
          new Personel {AdSoyad = "Burak Aslan", Bolum = "Yönetim", Maas = 6000, Baslangic = new DateTime(2017, 03, 11)},
          new Personel {AdSoyad = "Barış Bilir", Bolum = "Muhasebe", Maas = 5000, Baslangic = new DateTime(2018, 02, 16)},
          new Personel {AdSoyad = "Neşe Gider", Bolum = "Lojistik", Maas = 4500, Baslangic = new DateTime(2019, 03, 30)},
          new Personel {AdSoyad = "Metin Kalır", Bolum = "Yönetim", Maas = 6000, Baslangic = new DateTime(2018, 11, 03)},
          new Personel {AdSoyad = "Ali Esten", Bolum = "Lojistik", Maas = 4500, Baslangic = new DateTime(2016, 07, 01)},
          new Personel {AdSoyad = "Merve Uzan", Bolum = "Muhasebe", Maas = 5000, Baslangic = new DateTime(2017, 12, 30)},
          new Personel {AdSoyad = "Eslem Bilir", Bolum = "Muhasebe", Maas = 5000, Baslangic = new DateTime(2017, 12, 30)}
        };
        return personeller;
      }
    }
  }
  


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  
  namespace CodingChallenges
  {
    class Program
    {
      public static void Main()
      {
        // Personel listesi yükleniyor
        List<Personel> personeller = Personel.Liste();
  
        // 1. Adı 'Ali' olanları bulun
        Console.WriteLine("1. Adı 'Ali' olanlar");
        var adAra = from ad in personeller 
          where ad.AdSoyad.StartsWith("Ali") 
          select ad;
        // var adAraAlt = personeller.Where(p => p.ToString().StartsWith("Ali"));
  
        foreach (Personel kisi in adAra)
          Console.WriteLine(kisi.AdSoyad);
  
        // 2. Baş harfi 'B' olanları bulun
        Console.WriteLine(Environment.NewLine + "2. Baş harfi 'B' olanlar");
        var bHarfleBaslayanlar = from bHarfli in personeller 
          where bHarfli.AdSoyad.StartsWith("B") 
          select bHarfli;
        // var bHarfleBaslayanlarAlt = personeller.Where(p => p.AdSoyad.StartsWith("B"));
  
        foreach (Personel kisi in bHarfleBaslayanlar)
          Console.WriteLine(kisi.AdSoyad);
  
        // 3. Bölümü muhasebe olanları bulun
        Console.WriteLine(Environment.NewLine + "3. Bölümü muhasebe olanlar");
        var muhasebeBolumu = from muhasebeciler in personeller
          where muhasebeciler.Bolum == "Muhasebe"
          select muhasebeciler;
  
        foreach (Personel kisi in muhasebeBolumu)
          Console.WriteLine(kisi.AdSoyad);
  
        // 4. Maaşı 5500'ün üstünde olanları bulun
        Console.WriteLine(Environment.NewLine + "4. Maaşı 5500'ün üstünde olanlar");
        var maas4400Ustu = from para in personeller 
          where para.Maas >= 5500 
          select para;
        // var maas4400UstuAlt = personeller.Where(p => p.Maas >= 5500);
  
        foreach (Personel kisi in maas4400Ustu)
          Console.WriteLine(kisi.AdSoyad);
  
        // 5. 2018 sonrası girişlilerin ad soyad ve departmanlarını bulun
        Console.WriteLine(Environment.NewLine + "5. 2018 sonrası girişlilerin ad soyad ve departmanları");
        var iseBaslangic2019 = from isGiris in personeller
          where isGiris.Baslangic >= new DateTime(2018, 1, 1)
          select isGiris;
        // var iseBaslangic2019Alt = personeller.Where(p => p.Baslangic >= new DateTime(2018, 1, 1));
  
        foreach (Personel kisi in iseBaslangic2019)
          Console.WriteLine(kisi.AdSoyad + "," + kisi.Bolum);
  
        Console.Read();
      }
    }
  }