Umut D.

Umut D.

Powered by Jekyll & Github

 • Coding-Challenges

 • Soru

  Programcıya, herhangi bir kelime (girilenKelime) ve kelime dizileri (girilenKelimeler) veriliyor. Programcıdansa, ana kelime ile girilen kelimeleri tek tek karşılaştırarak, harfleri birbiriyle bire bir aynı olan kelimeleri bulması ve bunları yazdırması isteniyor.

  Anagram, bir sözcüğün veya sözcük grubunun harflerinin değişik düzenle başka bir sözcüğü veya sözcük grubunu oluşturmasıdır. (Örn.: Bahriyeli/Harbiyeli – yasa/asya – imza/mazi)

  Örnek

  Girdi Çıktı
  girilenKelime: faal
  girilenKelimeler: alfa, teta, beta, zeta
  Sonuç: alfa
  girilenKelime: ihlas
  girilenKelimeler: salih, halis, silahtar, saliha
  Sonuç: salih, halis

  Çözüm - C#

  using System;
  using System.Collections.Generic;
   
  internal class Program
  {
    private static void Main()
    {
      string girilenKelime = "abba";
      List<string> girilenKelimeler = new List<string> {"aabb", "abcd", "bbaa", "dada"};
   
      // Girilen kelimeyi karakter dizesine dönüştürüp sırala
      char[] girilenKelimeSirali = girilenKelime.ToCharArray();
      Array.Sort(girilenKelimeSirali);
   
      List<string> sonuclar = new List<string>();
   
      // Girilen kelimeleri, girilen kelime ile tek tek karşılaştır
      foreach (string kelime in girilenKelimeler)
      {
        // Girilen kelimeleri karakter dizesine dönüştürüp sırala
        char[] girilenKelimelerSirali = kelime.ToCharArray();
        Array.Sort(girilenKelimelerSirali);
   
        // Girilen değerleri string dizisine dönüştür
        var yeniKelime = new string(girilenKelimeSirali);
        var yeniKelimeler = new string(girilenKelimelerSirali);
   
        // Kelimeler arasında eşitlik varsa, eşit olan kelimeyi yeni diziye ekle
        if (yeniKelime.Equals(yeniKelimeler))
        {
          sonuclar.Add(kelime);
        }
      }
   
      foreach (var sonuc in sonuclar)
      {
        Console.WriteLine(sonuc);
      }
   
      Console.Read();
    }
  }
  

  Çözüm - Java

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Arrays;
  import java.util.List;
   
  public class Main {
   
    public static void main(String[] args) {
   
      String girilenKelime = "abba";
      List<String> girilenKelimeler = new ArrayList<>();
      girilenKelimeler.add("aabb");
      girilenKelimeler.add("abcd");
      girilenKelimeler.add("bbaa");
      girilenKelimeler.add("dada");
   
      // Girilen kelimeyi karakter dizesine dönüştürüp sırala
      char[] girilenKelimeSirali = girilenKelime.toCharArray();
      Arrays.sort(girilenKelimeSirali);
   
      List<String> sonuclar = new ArrayList<>();
   
      // Girilen kelimeleri, girilen kelime ile tek tek karşılaştır
      for (String kelime : girilenKelimeler)
      {
        // Girilen kelimeleri karakter dizesine dönüştürüp sırala
        char[] girilenKelimelerSirali = kelime.toCharArray();
        Arrays.sort(girilenKelimelerSirali);
   
        // Girilen değerleri string dizisine dönüştür
        String yeniKelime = new String(girilenKelimeSirali);
        String yeniKelimeler = new String(girilenKelimelerSirali);
   
        // Kelimeler arasında eşitlik varsa, eşit olan kelimeyi yeni diziye ekle
        if (yeniKelime.equals(yeniKelimeler))
        {
          sonuclar.add(kelime);
        }
      }
   
      for (String sonuc : sonuclar)
      {
        System.out.println(sonuc);
      }
    }
  }